CAN International reacts to COP18 outcome – Wael Hmaidan